Оцінка впливу нелінійності фазової частотної характеристики системи на якість мовленнєвих сигналів

Основний зміст сторінки статті

Аркадій Миколайович Продеус
К. П. Пилипенко
Александр Яковлевич Калюжный
С. Г. Бартенев

Анотація

Показано, що для слухової системи людини прийнятними є фазові спотворення мовленнєвих сигналів, якщо максимальна різниця групових часів затримки в області високих і низьких частот не перевищує 50 мс - при такій різниці групових часів затримки інтерференція між суміжними голосними й приголосними звуками є практично непомітною на слух. Вказано значення об'єктивних показників якості мовлення у вигляді сегментного відношення сигнал-шум (SSNR), логарифмічно-спектральних спотворень (LSD), барк-спектральних спотворень (BSD) і перцептуальної оцінки якості мовлення (PESQ), що відповідають знайденому граничному значенню 50 мс. Бібл. 7, рис. 6, табл. 1.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Продеус, А. М., Пилипенко, К. П., Калюжный, А. Я., & Бартенев, С. Г. (2015). Оцінка впливу нелінійності фазової частотної характеристики системи на якість мовленнєвих сигналів. Електроніка та Зв’язок, 20(2). https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.2.47733
Розділ
Теорія сигналів та систем

Посилання

Edited by Martin R., Heute U. and Antweiler C. (2008), Advances in Digital Speech Transmission. John Wiley & Sons Ltd, England, P. 572.

Blauert J. (1978), Group delay distortions in electroacoustical systems. J. Acoust. Soc. Am. Vol.63, No.5. Pp. 1478-1483.

Habets E.A.P. (2007), Single- and Multi-Microphone Speech Dereverberation using Spectral Enhancement. PhD dissertation, Eindhoven, P. 257.

Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ) ITU-T Recommendations P.862, P.862.1, P.862.2. Version 2.0. October 2005.

Didovskiy V.S., Didovskaia M.V., Prodeus A.N. (2008), “Acoustic assessment of speech communication channels. Monograph,” K.: Imex-Ltd, P. 420. (Rus)

Oppenheim A., Schafer R. (2006), “Digital signal processing,” M.: Techospera, P. 858. (Rus)

Smirnova N.S., Chistikov P.G. (2011), “Phonetic analysis program in statistics in Russian texts and its use for applications in the field of speech technology,” Proc. XXVII Intern. Conf. «Dialog», M., Pp. 632-644 (Rus)