Дослідження характеристик силових полів джерел пружних хвиль в оптично прозорих п'єзоелектричних кристаллах

Основний зміст сторінки статті

Анастасія Миколаївна Михеєва
Олег Миколайович Петріщев
Александр Владимирович Богдан

Анотація

За допомогою інтегральних перетворень Ханкеля отримано і досліджено рішення граничної задачі про електричне поле, яке створюється в обсязі анізотропного за діелектричною проникністю п'єзоелектричного кристала кільцевим електродом, що знаходиться на його поверхні. Визначено та досліджено поверхневі та об'ємні щільності сил Кулона, які створюються електричним полем кільцевого електрода в Z - зрізі ніобата літію. Показано, сили Кулона, які деформують п'єзоелектричний кристал, існують в кінцевому обсязі обмеженому напівсферою, радіус якої не перевищує двох, максимум трьох, зовнішніх радіусів кільцевого електрода. Визначено скалярний і векторний потенціали поля сил Кулона, що дозволяє оцінити вклади об'ємних сил в енергетику збуджуваних поздовжніх і поперечних хвиль.

Бібл. 7, рис. 4.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Михеєва, А. М., Петріщев, О. М., & Богдан, А. В. (2016). Дослідження характеристик силових полів джерел пружних хвиль в оптично прозорих п’єзоелектричних кристаллах. Електроніка та Зв’язок, 20(5), 64–75. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.5.70060
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Royer, D., Dieulesaint, E. (2000). Elastic Waves in Solids. V. II. Generation, Acousto-optic Interaction, Applications. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, P. 446.

Bohdan, A. V., Mikheeva, A. N, Petryschev, O. N. (2015). Principles of acousto-optical cells mathe-matical modeling. Electronics and communications. Vol. 20, No 2, pp. 46 – 57. (Rus)

Kamke, E. (1976). Handbook on ordinary differential equations. Мoscow, Nauka. P. 576 . (Rus)

Koshlyakov, N. S., Gliner, E. B., Smirnov, M. M. (1970). Partial differential equations of mathematical physics. Мoscow, Vysshaya shkola. P. 710 . (Rus)

Novatskiy, V. (1986). Electromagnetic effects in solids. Мoscow, Mir. P. 160. (Rus)

Petrishchev, O. N. (2012). Harmonic oscillations of piezoceramic elements. Harmonic oscillations of piezoelectric elements in a vacuum and the method of resonance-antiresonance. Kiev, Avers. P. 299 (Rus)

Tamm, I. E. (1976). Fundamentals of the theory of electricity. Мoscow, Nauka. P. 616. (Rus)