Фізична модель міжвузлового аспекту просторової кристалічної решітки

Основний зміст сторінки статті

Oleksandr Vasyliovych Borisov
L. N. Korolevych
A. V. Shevliakova

Анотація

В роботі розглядається проблематика фізичної інваріантності міжвузлового аспекту кристалічної решітки та його поширення на всі просторові групи Федорова. Доведена фізична тотожність міжвузлового та вузлового аспектиів кристалічної решітки. Показана можливість за-стосування міжвузлового аспекту до вирішення задачі про щільність поверхневих станів.

Бібл. 5, рис. 23.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Borisov, O. V., Korolevych, L. N., & Shevliakova, A. V. (2016). Фізична модель міжвузлового аспекту просторової кристалічної решітки. Електроніка та Зв’язок, 21(2), 10–17. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2016.21.2.83920
Розділ
Твердотільна електроніка

Посилання

Hahn, Th. (Ed.). (2005) International tables ror crystallography, Space-group symmetry (5th ed., Vol. A). Netherlands:Springer.

Bokii, H. B. (1960). Crystallochemistry. Moscow: Publisher of Moscow University. (Rus.)

Borysov, O. V., Korolevych, L. M., & Shevliakova, H. V. (2016). Mathematical model of intersites as-pect of space crystal lattice. Electronics and Communication(5(88)), 6-14 (Rus.)

Korolevych, L. M., Borysov, O. V., & Rodionov, M. K. (2011). Intersites aspect of the crystal lattice. Electronics and Communication (3(62)), 32-38. (Rus.)

Korolevych, L. M., Borysov, O. V., & Rodionov, M. K. (2011). Phenomenology of physical and mathe-matical description of the concept of the crystal lattice. Electronics and Communications (4(63)), 62-65. (Rus.)