DOI: https://doi.org/10.20535/2312-1807.2017.22.2.94613

МОДЕЛЬ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Pavlo Valentynovych Kucherniuk, Andrii Oleksandrovych Dovhal

Анотація


Засобами регресійного аналізу з використанням багаторівневої класифікації загроз, яка базується на моделі OSI, розроблена математична модель загроз безпеці інформаційно-комунікаційних систем. Розглянута постановка задачі та показано, як з теоретичної моделі отримати апроксимаційне рівняння регресії, яке може бути використано для подальшого прогнозування впливу можливих атак на стан мережі. Запропонована формалізована процедура розрахунку коефіцієнтів регресії та на прикладі загроз фізичного рівня проілюстрована можливість застосування математичної моделі. Запропонована формалізована процедура розрахунку коефіцієнтів регресії. Модель може бути використана для багаторівневого аналізу впливу можливих загроз на стан інформаційно-комунікаційних систем, визначення найбільш критичних загроз та прийняття рішень  щодо створення систем захисту інформації у мережах різного призначення.

Бібл. 10, табл. 2.


Ключові слова


безпека; загрози; інформаційно-комунікаційна система; математична модель; регресійний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


"Cisco Annual Report on Information Security for 2016," 2016. [Online]. Available: http://www.cisco.com/c/m/ru_ru/offers/sc04/2016-annual-security-report.

"2016 Security Report," Check Point Software Technologies Ltd., [Online]. Available: http://www.secdatacom.dk/files/agenturer/check%20point/2016-security-report.pdf.

Graivoronsky, M. V.; Novikov, O. M., Bezpeka informatsiino-komunikatsiinyh system [Information and communication systems security], Kyiv: Publishing Group BHV, 2009, p. 608.

Dudykevich, V. B.; Opirsky, I. R., «AnalIz modeley zahistu Informatsii v InformatsIynih merezhah derzhavi [Analysis of models of information security in information networks of state],» Information processing systems, № 4, pp. 86-89, 2016, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2016_4_18

E. N. Davydova, «Matematicheskoe modelirovanie raspredelennyih sistem zaschityi informatsii [Mathematical modelling of the distributed systems of security of the information],» Programmnye produkty i sistemy, № 2, pp. 57 - 61, 11 06 2011, URL: http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=2764

Pavlov, I. N.; Tolyupa, S. V., «AnalIz pIdhodIv otsInki efektivnostI matematichnih modeley pri proektuvannI sistem zahistu InformatsIi,» Modern information security, № 3, pp. 36-44, 2014, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/szi_2014_3_9

Khvostov, V. V.; Rogozin, E. A.; Nikulina, E. Y., «Obosnovanie norm bezopasnosti informatsii avtomatizirovannyih sistem s ispolzovaniem metodov evolyutsionnogo modelirovaniya [Justification Safety standards of automated information systems with the use of evolutionary modeling methods],» The bulletin of Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, № 4, pp. 197-203, 2014, URL: https://ви.мвд.рф/Nauka/nauchnij-zhurnal-vestnik/Vestnik_arhiv/item/6897080/

Khoroshko, V. A.; Maysak, T. V.; Dakhno, N. B., «Matematichni modeli informatsiino-komunikatsiinyh sistem i merezh schodo zahistu informatsii na osnovi teorii variatsiino-gradiientnyh metodiv [Mathematical models of information and communication systems and networks to protect information based on the theory of variational-gradient methods],» Modeling and Information Systems in the economy, № 91, pp. 246 - 255, 2015, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2015_91_25

A. O. Dovhal, «KlasifIkatsIi zagroz bezpeki v InformatsIynIy merezhI [Classification of security threats in the information network],» в IX Interna-tional Scientific Conference of Young Scientists "Electronics-2016". Collection of articles, Kyiv, 2016, URL: http://elconf.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/04/ELCONF-2016_sbornik.pdf

P. Yahanov, Regresiinyi analiz bagatofaktornyh tehnichnyh system. Teksty lektsii dlia vyvchennia rozdiliv distsiplini "Osnovy naukovo-doslidnoii produktsii" [Regression analysis of multifactor technical systems. Texts of lectures to study sections of discipline "Fundamentals of research production"], Kyiv: PPC VPI "Polytechnic", 2006, p. 36.


Перелік посилань за IEEE 2006


Годовой отчет Cisco по информационной безопасности за 2016 год [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cisco.com/c/m/ru_ru/offers/sc04/2016-annual-security-report (дата звернення: 01.02.2017). – Назва з екрана.

Check point 2016 Security  Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.checkpoint.com/ (дата звернення: 01.02.2017). – Назва з екрана.

Грайворонський М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 c.: іл.

Дудикевич В.Б. Аналіз моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави / В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 4 (141). – С. 86 - 89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2016_4_18.

Давыдова Е.Н. Математическое моделирование распределенных систем защиты информации / Е.Н. Давыдова // Программные продукты и системы. – 2011. - № 2. – С. 57-61. - Режим доступу: http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=2764.

Павлов І.М. Аналіз підходів оцінки ефективності математичних моделей при проектуванні систем захисту інформації / І.М. Павлов, С.В. Толюпа // Сучасний захист інформації. – 2014. - №3. – С. 36-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/szi_2014_3_9.

Хвостов В.В. Обоснование норм безопасности информации автоматизированных систем с использованием методов эволюционного моделирования / В.В. Хвостов, Е.А. Рогозин, Е.Ю. Никулина // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. - № 4. – С. 197-203.  - Режим доступу: https://ви.мвд.рф/Nauka/nauchnij-zhurnal-vestnik/Vestnik_arhiv/item/6897080/.

Хорошко В. О. Математичні моделі інформаційно-комунікаційних систем і мереж щодо захисту інформації на основі теорії варіаційно-градієнтних методів /  В. О. Хорошко , Т.В. Майсак, Н.Б. Дахно // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2015. - № 91. -  С. 246-255. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2015_91_25.

Довгаль А.О. Класифікація загроз безпеки в інформаційній мережі / А.О. Довгаль // IX міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2016» (13-15 квітня 2016, Київ): зб. ст. – Київ, 2016. – С. 289 - 292. - Режим доступу: http://elconf.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/04/ELCONF-2016_sbornik.pdf.

 Яганов П. О. Регресійний аналіз багатофакторних технічних систем / П. О. Яганов // Тексти лекцій до вивчення розділів навчальної дисципліни  «Основи дослідження виробництва» для студентів спеціальності «Виробництво електронних засобів». – К.: ВПК ВПІ «Політехніка», 2006. – 36 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Кучернюк П. В., Довгаль А. О.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.