Дослідження характеристик п’єзоелектричних трансформаторів

Основний зміст сторінки статті

Ю.Є. Паєранд
Д.А. Кривошей

Анотація

Проведено комплексне вивчення п'єзоелектричних трансформаторів, що є перспективним, але відносно непоширеним класом електронних приладів. Виконано моделювання п'єзоелектричного трансформатора за допомогою програмного пакету OrCAD. Отримані амплітудно-частотна, фазочастотна характеристики, залежності вхідного струму та фазового зсуву між вхідними струмом та напругою від частоти, залежності коефіцієнта трансформації від частоти та опору навантаження. Проведено аналіз отриманих характеристик, показано переваги перетворювальних пристроїв на основі п'єзотрансформаторів та запропоновано рекомендації щодо їх ефективного використання.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Паєранд, Ю. ., & Кривошей, Д. . (2010). Дослідження характеристик п’єзоелектричних трансформаторів. Електроніка та Зв’язок, 15(5), 28–34. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2010.58.5.284330
Розділ
Твердотільна електроніка

Посилання

A. Erofeev, G. Danov, and V. Frolov, Piezoceramic transformers and theirapplication in radio electronics, Moscow: Radio and communication, 1988, p. 128.

Rosen C.A., Analysis and Design of Ceramic Transformer and Filter Elements, Ph.D. Dissertation, Electrical Engineering Dept., Syracuse University, Aug. 1956

V.M. Sharapov, I.G. Minaev, Yu.Yu. Bond-Renko, T.Yu. Kisil, M.P. Musienko, S.V. Rotge, I.B. Chudaeva, Piezoelectric transducers, Cherkasy: ChSTU, 2004, p. 435.

V. Lavrinenko, Piezoelectric transformers, Moscow: Energy, 1975, p. 112.

http://www.monolit.by/

R. Dzhagupov and A. Erofeev, Piezoelectronic devices of computer technology, monitoring and control systems: Handbook, St. Petersburg: Politekhnika, 1994, p. 608.

B. Jaffe, W. Cook, and G. Jaffe, Piezoelectric ceramics: Transl. from English, Moscow: Mir, 1974, p. 288.

I. Kartashev and N. Marchenko, Piezoelectric current transformers, Kyiv: Technology, 1978.