Розрахунок частотної характеристики перетворювача електромагнітного типу в режимі реєстрації ультразвукових хвиль у листовому неферомагнітному металопрокаті

Основний зміст сторінки статті

О.М. Петрищєв
М.І. Болтичов
Г.М. Сучков

Анотація

У роботі вперше побудовано та досліджено частотну характеристику перетворювача електромагнітного типу з приймачем змінного магнітного поля у формі плоскої кругової котушки. Встановлено, що будь-яке збільшення розмірів електричного контуру приймача змінного магнітного поля супроводжується зменшенням ширини смуги робочих частот перетворювача та зміщенням цієї смуги область низьких частот. Показано, що скін-ефект зменшує практично на два порядки чутливість перетворювача у всьому діапазоні робочих частот.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Петрищєв, О. ., Болтичов, М. ., & Сучков, Г. . (2010). Розрахунок частотної характеристики перетворювача електромагнітного типу в режимі реєстрації ультразвукових хвиль у листовому неферомагнітному металопрокаті. Електроніка та Зв’язок, 15(5), 197–205. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2010.58.5.285231
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

M. Boltychev, O. Petrishchev, and G. Suchkov, Principles of constructing mathematical models of electromagnetic converters type in ultrasonic recording mode waves

V. Grinchenko and V. Meleshko, Harmonic vibrations and waves in elastic bodies, Kyiv: Naukova Dumka, 1981, p. 283.

G. Bateman and A. Erdelyi, Higher transcendental functions. Bessel functions, parabolic cylinder functions, orthogonal polynomials, Moscow: Science, 1974, p. 296.

N. Koshlyakov, E. Gliner, and M. Smirnov, Partial differential equations of mathematical physics, Moscow: Vysshaya shkola, 1970, p. 710.

M. Abramovich and I. Stigan, Special Functions Reference withformulas, graphs and mathematicaltables, Moscow: Nauka, 1979, p. 832.