Спрощена модель тонкоплівкового резонатора для застосування у фільтрах високого порядку

Основний зміст сторінки статті

Андрій Ігорович Зазерін
Анатолій Тимофі́йович Орлов
А. В. Богдан

Анотація

У роботі представлена розроблена авторами модель тонкоплівкового п'єзоелектричного резонатора з двома електродами, заснована на застосуванні багатоконтурних схем заміщення.Завдяки спрощеності структури, дана модель може бути легко інтегрована в більшість сучасних САПР і дозволить з високою точністю визначати вихідні характеристики резонатора у відносно широкому частотному діапазоні, що особливо важливо при моделюванні фільтрів високого порядку на базі резонаторів. Проведена верифікація моделі, що включає аналіз частотної залежності вхідного імпедансу у вузькому і широкому частотних діапазонах, а також дослідження узгодженості моделі при використанні різних матеріалів активного шару і електродів. Важливою перевагою запропонованої моделі є збільшення ефективності розрахунку та оптимізації складних схем із застосуванням великої кількості резонаторів за рахунок скорочення часу розрахунку. Бібл. 8, рис. 12, табл. 1.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Зазерін, А. І., Орлов, А. Т., & Богдан, А. В. (2015). Спрощена модель тонкоплівкового резонатора для застосування у фільтрах високого порядку. Електроніка та Зв’язок, 20(2). https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.2.47718
Розділ
Твердотільна електроніка

Посилання

Nelson A. et al. (2011), A 22μW, 2.0GHz FBAR oscillator. IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC). Baltimore, MD: IEEE, Pp. 1–4.

Yakimenko Y. et al. (2014), Film bulk acoustic resonator finite element model in active filter design. Proceedings of the 37th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). Dresden: IEEE, Pp. 486–490.

Hashimoto K. (2009), RF Bulk Acoustic Wave Filters for Communications. 1 edition. London: Artech House Publishers, P. 275.

Ruby R. et al. (2001), Ultra-miniature high-Q filters and duplexers using FBAR technology. IEEE Solid-state circuits international conference. Digest of Technical Papers. ISSCC.Pp.120–121.

Shea T.E. (1929), Transmission networks and wave filters. Princeton, N.J., D. Van Nostrand, P. 470.

Harris J.W., Stöcker H. (1988), Handbook of Mathematics and Computational Science. NewYork: Springer-Verilog, P.1028.

Poplavko Y.M., Pereverzeva L.P., Raevski I.P. (2009), Physics of Active Dielectrics. Rostov: Publishing of South Federal University. P.480.

Granderson J., Price P. (2012), Evaluation of the Predictive Accuracy of Five Whole Building Baseline Models. Lawrence Berkley National Laboratory.