Том 19, № 4 (2014)

Зміст

Твердотільна електроніка

Дослідження частотних характеристик мікросмужкової антенної структури з перелаштуванням PDF (Русский)
Юрий Михайлович Поплавко, А. Волошин, Н. Руда, Ю. Прокопенко 15
Аналіз металодіелектричних нанокомпозитних покриттів на основі феромагнітних включень для електромагнітного захисту електронних пристроїв PDF (English)
Александра Борисова, О. Мачулянський, Ю. Якименко 23
Температурні залежності втрат у НВЧ діелектриках PDF (English)
Юрий Михайлович Поплавко, Юрій Діденко, Дмитро Дмитрович Татарчук 28

Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

Плазмові системи високого тиску з мікроструктурованними електродами. Частина 2. Конструкції мікроструктурованних електродних систем для генерації нетермічної нерівноважної плазми при атмосферному тиску PDF (Русский)
Р. Чаплинский, А. Кузьмичєв 36

Теорія сигналів та систем

Розсіювання оптичних імпульсів на декількох режекторних фільтрах PDF (English)
А. А. Трубин 45

Біомедичні прилади та системи

Передатна функція завитки внутрішнього вуха людини. Частина 1 PDF (Русский)
Світлана Андріївна Луньова, Віталій Семенович Дідковський, С. Калінін 50
Підбір імплантатів для заміни слухових кісточок людини на основі моделі зв’язаних контурів PDF
Наталья Владимировна Богданова, Сергій Анатолійович Найда, О. Ковальова 56

Акустичні прилади та системи

Властивості пласкої, вертикально орієнтованої антенної решітки в присутності абсолютно жорсткої сфери, що лежить на границі розподілу середовищ «вода-повітря» PDF (Русский)
Анатолий Дерепа 61
Методика розрахунку передатних характеристик п’єзокерамічного перетворювача у режимі випроміню-вання ультразвукових хвиль. Розрахунок коефіцієнта електромеханічного перетворення PDF (Русский)
Олег Миколайович Петріщев, В. Шарапов, М. Романюк, Ж. Сотула 67

Системи телекомунікацій зв'язку та захисту інформації

Метод ефективного динамічного розподілення каналів між голосовими викликами та даними PDF
А. Короненко 83
Метод оптимізації ярусно-паралельної форми подання задачі для реконфігурованих обчислювальних систем PDF
Ирина Анатольевна Клименко, Ю. Кулаков 90
Удосконалення математичної моделі захищеної інформаційно- телекомунікаційної системи з використанням теорії чутливості PDF (Русский)
Александр Можаев, С. Семенов, В. Казімірова, М. Можаев 97

Інформаційні системи та технологіі

Аналіз ефектів спектральної нестаціонарності в процесах забруд- нення повітряного середовища PDF (Русский)
Нина Любимова 103