Головний редактор

Якименко Ю. І., д.т.н. проф. акад. НАН України, Україна

Заступник головного редактора

Жуйков В. Я., д.т.н. проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Відповідальний редактор

Богданов О. В., к.т.н. доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Літературний редактор

Батрак Л. М., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Технічний редактор

Радченко І. Г., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна

Редколегія

Добруцкий А. Б., д.т.н. проф., Вроцлавський університет науки та технології, Республіка Польща

Лисенко О. М., д.т.н. проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Младенов Г. М.,д.ф.н. проф., Інститут електроніки імені Еміля Джако, Республіка Болгарія

Найда С. А., д.т.н. проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна

Віктор Мануель де Карвалью Фернано Пірес, проф., Технологічна школа Сетубальського політехнічного інституту Сетубала, Португалія

Прокопенко Ю. В., д.т.н. проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Стржелецкі Р. М., д.т.н. проф., Гданьський Політехнічний університет, Республіка Польща

Вольтер К.-Ю., проф., Технічний університет Дрездена, Федеративна Республіка Германія

Ямненко Ю. С., д.т.н. проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна