Чому потрібен ORCID

Профіль ORCID - вже багато написано про нього. Ви маєте можливість ознайомитися з наступними матеріалами: ELAKPI, Elsevir, ORCID та багато інших корисних матеріалів про важливість цього ідентифікатору.

Ми хочемо звернути увагу на заповнення цього профілю. На жаль, практика показує, що велика кількість авторів просто реєструють собі ORCID номер, але ніяк не заповнюють свій профіль. Відповідно можемо мати наступний приклад (знеособлено):

Як видно - інформації про науковця ніякої. Хоча насправді людина має досить суттєві наукові доробки.

Профіль ORCID це сучасний CV науковця. Інформацію з цього ресурсу використовують не лише редакції, але й міжнародні компанії при розгляді питання грантів, іноземні наукові установи. Ми дуже просимо наших авторів / рецензентів і інших користувачів як умога повніше заповнювати свій профіль в цій системі.

Внесіть адресу електроної пошти, через яку ви б вели переписку з іншими науковцями, та зробіть її доступною (редакція не публікує ваш e-mail ми залишаємо це за автором і його профіль ORCID).

Додайте посилання на ваші профілі, за наявності, SCOPUS / WoS (Publons) та інші ресурси, де можна познайомитися з Вашими науковими доробками.

Актулізуйте перелік своїх наукових праць. Надайте доступ CrossRef до Вашого профілю - це дозволить автоматично доповнювати перелік публікацій на базі DOI.

Внесіть інформацію про Вашу афіліяцію, участь в грантових програмах, участь в фахових спільнотах. Це все буде підвищувати Вашу наукову вагу.

Можемо порадити переглянути деякі ORCID профілі деяких наших редакторів: