Анонси

Майбутній номер: том 22, №5, 2017

 

Силова електроніка
Електронні системи
Теорія та засоби обробки сигналів і зображень
Біомедичні прилади та системи<
Акустичні прилади та системи
Телекомунікації та захист інформації

 
Опубліковано: 2017-11-10 Детальніше...
 

Майбутня стаття: Оптимізація нейронної мережі алгоритму DeepStack для гри у Leduc Hold’em

 

Дорогий Я. Ю., к.т.н., доц., ORCID 0000-0003-3848-9852

Цуркан В. В., к.т.н., ORCID 0000-0003-1352-042X

Лісовий В. Ю., ORCID 0000-0003-1694-8130

 
Опубліковано: 2017-11-09 Детальніше...
 

Майбутня стаття: Застосування методу активної компенсації хроматичної дисперсії для підвищення пропускної здатності волоконно-оптичного лінійного тракту

 
Сергієнко І.-В. О., ORCID 0000-0003-2054-1667  
Опубліковано: 2017-11-09 Детальніше...
 

Майбутня стаття: Оцінювання ймовірнісних процесів у безпроводових мережах стандарту 802.11

 

Лазебний В. С., к.т.н., доц., ORCID 0000-0002-5702-2775

Йін Ч., ORCID 0000-0001-8056-9384

 
Опубліковано: 2017-11-09 Детальніше...
 

Майбутня стаття: Електромеханічна чутливість круглих та кільцевих п'єзоелектричних тонких пластин при механічному збуренні

 

Безверхий О. І., д.ф.-м.н., ORCID 0000-0002-0834-6335

Григор’єва Л. О., к.ф.-м.н., ORCID 0000-0001-7013-0327

 
Опубліковано: 2017-11-09 Детальніше...
 

Майбутня стаття: Стабілізація якості термограм шляхом усунення терморозфокусування

 

Назарчук О. О., ORCID 0000-0003-4089-2413

Шликов В. В., к.т.н., доц., ORCID 0000-0001-8836-4658

Данілова В. А., ORCID: 0000-0003-3009-6421

 
Опубліковано: 2017-11-09 Детальніше...
 

Майбутня стаття: Референсна архiтектура систем для аналiзу бiомедичних даних

 

Сагумбаєв І. А., ORCID 0000-0001-8552-1611

Попов А. О., к.т.н., доц., ORCID 0000-0002-1194-4424

 
Опубліковано: 2017-11-09 Детальніше...
 

Майбутня стаття: Вимірювальний перетворювач кутових переміщень з використанням фазових набігань електричного поля поверхневих акустичних хвиль

 
Жовнір М. Ф., к.т.н., с.н.с., ORCID 0000-0002-9443-527X  
Опубліковано: 2017-11-09 Детальніше...
 

Майбутня стаття: Оцінка фрактальної розмірності та передавальної функції хмар

 
 
Опубліковано: 2017-10-31 Детальніше...
 

Майбутня стаття: Оцінка ефективності відбирання енергії від сонячної батареї

 

Ромашко В. Я., д.т.н., проф., ORCID 0000-0002-5429-7685

Вербицький Є. В., к.т.н., ORCID 0000-0001-7275-5152

 
Опубліковано: 2017-10-31 Детальніше...
 
1 - 10 з 10 результатів