DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.5.132728

Удосконалення безпосереднього перетворювача частоти для пуску потужних синхронних електродвигунів

O. M. Sinchuk, Ihor Ihorovych Peresunko, D. A. Mikhailichenko

Анотація


У роботі проведено дослідження систем пуску потужних синхронних електродвигунів та визначено їхні основні недоліки. Одним із головних недоліків систем є пускові пікові струми, що сягають 5 – 10-кратних значень. Нами запропоновано спосіб роздільного керування напругою та частотою при пуску потужного синхронного електроприводу, що дозволить уникнути великих пускових струмів при формуванні електричних параметрів живлення синхронного електродвигуна. У даному способі здійснюється ступінчатий перехід між напругою та частотою, що дозволить зменшити пускові струми потужних перетворювачів та синхронних двигунів на 30% та отримати форми кривих струму і напруги на виході з меншою гамою гармонічних складових.

Бібл. 10, рис. 2, табл. 1.


Ключові слова


синхронний електропривод; безпосереднього перетворювача частоти; циклокоінвертор

Повний текст:

PDF

Перелік посилань для Cited-By Linking


O. M. Sinchuk, I. O. Sinchuk, T. M. Beridze, and A. M. Yalova, “Metod ocinyuvannya efekty`vnosti spozhy`vannya elektry`chnoyi energiyi zalizorudny`my` pidpry`yemstvamy`[Method of estimation of efficiency of electric energy consumption by iron ore enterprises],” Elektrotexnichni ta komp’yuterni sy`stemy`. — Odes`ky`j NPU, pp. 49–57, 2013.

K. B. Nosov and N. M. Dvorak, Sposobyi i sredstva samozapuska elektrodvigateley [Methods and means of self-starting electric motors]. Moskva, 1992, ISBN: 5-283-01162-3.

B. N. Abramovich and A. A. Kruglyiy, Vozbuzhdenie, regulirovanie i ustoychivost sinhronnyih dvigateley[Excitation, regulation and stability of synchronous motors]. Leningrad: Energoatomizdat, 1983, URL: https://books.google.com.ua/books/about/Возбуждение_регулиро.html?id=EQ9MtQEACAAJ&redir_esc=y.

Y. A. Biryukov, Proektirovanie i issledovanie sistem vozbuzhdeniya moschnyih sinhronnyih mashin [Designing and researching excitation systems for powerful synchronous machines]. Leningrad: VNII Elektromash, 1989, URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001520915.

O. Sinchuk and D. Mihaylichenko, “Issledovanie puska sinhronnogo dvigatelya s shirotno-impulsnyim preobrazovatelem chastotyi[Investigation of the start-up of a synchronous motor with a pulse-width frequency converter],” TEKHNICHNA ELEKTRODYNAMIKA, vol. 4, pp. 108–110, 2014, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2014_4_38.

N. V. Bukovich, AvtorizatsIya protsesu pusku ta uvImknennya na paralelnu robotu sinhronnih mashin[Authorization to the process of launching that synchronization on the parallel robot of synchronous machines], NMK VO. Kiev, 1992.

B. G. Menshov and N. N. Haylov, “Rabota sinhronnogo elektroprivoda pri kratkovremennom glubokom snizhenii napryazheniya[Operation of a synchronous electric drive with a short-term deep voltage drop],” Elektrichestvo, vol. 11, pp. 19–20, 1984, URL: https://www.booksite.ru/elektr/1984/1984_11.pdf.

Y. M. Golodnov, Samozapusk elektrodvigateley[Self-starting electric motors], Еnergoatom. Moskva, 1985, URL: http://www.amac.md/Biblioteca/data/24/13/1/15.pdf.

I. O. Sinchuk, A. A. Chernyishev, I. I. Kiba, O. V. Pasko, O. E. Klyuchka, and O.E. Melnik, Poluprovodnikovyie preobrazovateli elektricheskoy energii v strukturah elektroprivodov. Shemotehnika i printsipyi upravleniya : uchebnoe posobie [Semiconductor converters of electrical energy in the structures of electric drives. Circuitry and management. Kremenchug, 2008.

Y. P. Goncharov, V. G. Morozov, M. V. Panasenko, V. Y. Romashko, and R. Rudenko, Volody`my`r Semenovy`ch, Peretvoryuval`na texnika. Pidruchny`k [Converting technique. Textbook]. Xarkiv, 2000, ISBN: 9660306970.


Перелік посилань


 1. O. M. Sinchuk, I. O. Sinchuk, T. M. Beridze, and A. M. Yalova, “Metod ocinyuvannya efekty`vnosti spozhy`vannya elektry`chnoyi energiyi zalizorudny`my` pidpry`yemstvamy`[Method of estimation of efficiency of electric energy consumption by iron ore enterprises],” Elektrotexnichni ta komp’yuterni sy`stemy`. — Odes`ky`j NPU, pp. 49–57, 2013.
 2. K. B. Nosov and N. M. Dvorak, Sposobyi i sredstva samozapuska elektrodvigateley [Methods and means of self-starting electric motors]. Moskva, 1992, ISBN: 5-283-01162-3.
 3. B. N. Abramovich and A. A. Kruglyiy, Vozbuzhdenie, regulirovanie i ustoychivost sinhronnyih dvigateley[Excitation, regulation and stability of synchronous motors]. Leningrad: Energoatomizdat, 1983, URL: https://books.google.com.ua/books/about/Возбуждение_регулиро.html?id=EQ9MtQEACAAJ&redir_esc=y.
 4. Y. A. Biryukov, Proektirovanie i issledovanie sistem vozbuzhdeniya moschnyih sinhronnyih mashin [Designing and researching excitation systems for powerful synchronous machines]. Leningrad: VNII Elektromash, 1989, URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001520915.
 5. O. Sinchuk and D. Mihaylichenko, “Issledovanie puska sinhronnogo dvigatelya s shirotno-impulsnyim preobrazovatelem chastotyi[Investigation of the start-up of a synchronous motor with a pulse-width frequency converter],” TEKHNICHNA ELEKTRODYNAMIKA, vol. 4, pp. 108–110, 2014, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2014_4_38.
 6. N. V. Bukovich, AvtorizatsIya protsesu pusku ta uvImknennya na paralelnu robotu sinhronnih mashin[Authorization to the process of launching that synchronization on the parallel robot of synchronous machines], NMK VO. Kiev, 1992.
 7. B. G. Menshov and N. N. Haylov, “Rabota sinhronnogo elektroprivoda pri kratkovremennom glubokom snizhenii napryazheniya[Operation of a synchronous electric drive with a short-term deep voltage drop],” Elektrichestvo, vol. 11, pp. 19–20, 1984, URL: https://www.booksite.ru/elektr/1984/1984_11.pdf.
 8. Y. M. Golodnov, Samozapusk elektrodvigateley[Self-starting electric motors], Еnergoatom. Moskva, 1985, URL: http://www.amac.md/Biblioteca/data/24/13/1/15.pdf.
 9. I. O. Sinchuk, A. A. Chernyishev, I. I. Kiba, O. V. Pasko, O. E. Klyuchka, and O.E. Melnik, Poluprovodnikovyie preobrazovateli elektricheskoy energii v strukturah elektroprivodov. Shemotehnika i printsipyi upravleniya : uchebnoe posobie [Semiconductor converters of electrical energy in the structures of electric drives. Circuitry and management. Kremenchug, 2008.
 10. Y. P. Goncharov, V. G. Morozov, M. V. Panasenko, V. Y. Romashko, and R. Rudenko, Volody`my`r Semenovy`ch, Peretvoryuval`na texnika. Pidruchny`k [Converting technique. Textbook]. Xarkiv, 2000, ISBN: 9660306970.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2018 Сінчук О. М., Пересунько І. І., Михайличенко Д. А.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2523-4447
e-ISSN: 2523-4455