Вплив різних форм напруги силового перетворювача в комплексі вентиляторів головного провітрювання

Основний зміст сторінки статті

Ihor Ihorovych Peresunko
Oleh Mykolaiovych Sinchuk
Dmytro Olehovych Kalmus
Viktor V. Horshkov
D. A. Mikhailichenko

Анотація

Гірничорудні підприємства належать до енергоємних підприємств. Зокрема, головні вентиляційні установки (ГВУ) споживають приблизно 30% від загального обсягу споживання електроенергії, оскільки провітрювання залізорудних копалень відбувається цілодобово, а електричні потужності цих установок сягають до 2 МВт. Електромеханічні комплекси ГВУ, в свою чергу, оснащені приводними синхронними електричними двигунами (СЕД) та застарілими системами пуску. Для підвищення енергоефективності комплексу ГВУ доцільно встановити багаторівневий силовий перетворювач частоти. Була запропонована схема багаторівневого перетворювача частоти з використанням LC - фільтрів в кожній фазі. Живлення СЕД буде здійснюватись шляхом ШІМ форми кривої вихідної напруги довільної конфігурацій. Формування форм напруги перетворювача потребує детальнішого розгляду, а саме провести аналіз яким чином будуть впливати прямокутна, трапецеїдальна та синусоїдальна форми напруги на основні параметри привідного СЕД. І яка з цих форм напруг будуть оптимальними для СЕД в комплексі ГВУ.

Бібл. 12, рис. 5, табл. 2.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
[1]
I. I. Peresunko, O. M. Sinchuk, D. O. Kalmus, V. V. Horshkov, і D. A. Mikhailichenko, «Вплив різних форм напруги силового перетворювача в комплексі вентиляторів головного провітрювання», Мікросист., Електрон. та Акуст., т. 24, вип. 3, с. 57–63, Чер 2019.
Розділ
Електронні системи та сигнали
Біографія автора

Ihor Ihorovych Peresunko, Криворізький національний університет

асистент кафедри "автоматазованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті"

Посилання

O. M. Sinchuk, I. I. Peresunko, and D. A. Mykhailychenko, “Using the direct frequency converter for the startup of powerful synchronous electric motors.,” Sci. Tech. J. "Microsystems, Electron. Acoust., vol. 104, pp. 38–42, 2018, DOI: 10.20535/2523-4455.2018.23.5.132728.

O. Sinchuk, I. Sinchuk, I. Peresunko, and V. Stepanenko, “Formation of an integrated energy efficiency indicator for mining enterprises,” Min. Miner. Depos., vol. 11, no. 4, pp. 71–78, 2017, DOI: 10.15407/mining11.04.071.

O. M. Sinchuk, S. M. Boiko, F. I. Karamanyts, I. A. Kozakevych, M. L. Baranovska, and A. M. Yalova, Aspects of the problem of applying distributed energy in iron ore enterprists electricity supple systems. Warsaw: iScience Sp. z.o.o., 2018.

A. V. Prakhovnik, V. P. Rosen, and V. V. Degtyarev, Energy saving modes of power supply of mining enterprises. M.: Nedra, 1986.

A. M. Weinger, Adjustable synchronous electric drive. M.: Energoatomizdat, 1985.

O. N. Sinchuk, V. Y. Zakharov, and D. A. Mykhailychenko, “Simulation of the startup of an implicit pole synchronous electric motor,” Electrotech. Comput. Syst. Sci. Tech. J., vol. 84, pp. 24–30, 2012, URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж29197/2012/8.

R. T. Schreiner, Mathematical modeling of AC drives with semiconductor frequency converters. Ekaterinburg: URO RAS, 2000, ISBN: 5-7691-1111-9.

B. Wu, High-Power Converter and AC Drives. IEEE Press, 2006, ISBN: 978-0-471-73171-9.

I. O. Sinchuk et al., Brief commentaries on the problem of power consumption management at iron ore underground mines. Warsaw: iSience Sp. z.o.o., 2019.

Steven W. Blume, Electric Power System Basics for the Nonelectrical Professional, 2nd Edition. Wiley-IEEE Press, 2016, ISBN: 978-1-119-18019-7.

L. Tihanyi, EMC in Power Electronics. N.Y.: IEEE Press, 1995, ISBN: 9780080572505.

Cherny A.P., A. I. Gladar, Y. G. Osadchuk, I. R. Kurbanov, and A.N.Oshun, Starting systems of unregulated electric drives, Scherbatyk. Kremenchug: Scherbatykh AV, 2006.