DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2019.24.6.193381
Зображення обкладинки

Розвиток методів моделювання зовнішнього та середнього вуха людини

Anastasiia Olehivna Harasiuk, Vitalii Semenovych Didkovskyi

Анотація


Розглядаються основні підходи моделювання роботи зовнішнього та середнього вуха людини. На основі результатів експериментів професора Борисенка О. М. змодельовано зовнішнє і середнє вухо людини за допомогою методу електромеханічних аналогій.  У роботі запропоновано розширену модель слухової системи з використанням якої знайдено парціальні частоти елементів, які входять до складу зовнішнього та середнього вуха людини. 


Ключові слова


середнє вухо; електромеханічні аналогії; частотна характеристика; електрична модель середнього вуха

Повний текст:

PDF

Перелік посилань для Cited-By Linking


G. I. Mikhasev and I. L. Slavashevich, “Sobstvennyye chastoty kolebatel’noy sistemy srednego ukha posle total’noy rekontruktsii [Eigenfrequencies of the middle ear vibrational system after total reconstruction],” Bull. St. Petersbg. State Univ. Ser. 1. Math. Mech. Astron., no. 3, pp. 107–116, 2012.

G. I. Mikhasev, M. A. Firsov, and V. P. Stnikov, “Modelirovaniye svobodnykh kolebaniy zvukoprovodyashchey sistemy rekonstruirovannogo srednego ukha [Modeling of free vibrations of the sound-conducting system of the reconstructed middle ear],” Russ. J. Biomech., no. 1, pp. 52–62, 2005, URL: http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/2329/%25C3.%25C8.+%25CC%25E8%25F5%25E0%25F1%25E5%25E2%252C+%25CC.%25C0.+%25D4%25E8%25F0%25F1%25EE%25E2%252C+%25C2.%25CF.+%25D1%25E8%25F2%25ED%25E8%25EA%25EE%25E2.+%25CC%25EE%25E4%25E5%25EB%25E8%25F0%25EE%25E2%25E0%25ED%25E8%25E5+%25F1%25E2%25EE%25E1%25EE%25E4%25ED%25FB%25F5+%25EA%25EE%25EB%25E5%25E1%25E0%25ED%25E8%25E9+%25E7%25E2%25F3%25.

J. Flanagan, Analiz, sintez i vospriyatiye rechi [Analysis, synthesis and perception of speech]. 1968.

H.-J. Beer et al., “Finite Element Modeling of the Human Eardrum and Applications,” in Middle ear mechanics in research and otosurgery, 1996, pp. 40–47.

H.-J. Beer et al., “Modelling of Components of the Human Middle Ear and Simulation of Their Dynamic Behaviour,” Audiol. Neurotol., vol. 4, no. 3–4, pp. 156–162, 1999, DOI: 10.1159/000013835.

S. А. Naida, “Matematicheskaya model’ srednego ukha cheloveka [Mathematical model of the middle ear of a person],” Electron. Commun., no. 15, pp. 49–50, 2002.

S. А. Naida, “Chastotnyye kharakteristiki koeffitsiyenta davleniya slukhovymi kostochkami i akusticheskogo refleksa [Frequency characteristics of the pressure coefficient of the auditory ossicles and acoustic reflex],” Electron. Commun., no. 19, pp. 11–16, 2003.

V. S. Didkovskyi, S. A. Naida, O. A., Zubchenko, “Technique for Rigidity Determination of the Materials for Ossicles Prostheses of Human Middle Ear,” Radioelectronics and Communications Systems, 2015, V. 58, No. 3, pp. 134-138, DOI: 10.3103/S073527271503005X

V. S. Didkovskyi, S. A. Naida, “Building-up principles of auditory echoscope for diagnostics of human middle ear,” Radioelectronics and Communications Systems, 2016, V. 59, No. 1, pp. 39-46. DOI: 10.3103/S0735272716010039.

O. N. Borisenko, Y. A. Sushko, I. A. Srebnyak, and G. S. Serbin, “Vliyaniye izmeneniya ob"yema polostey srednego ukha na peredachu zvuka [The effect of changes in the volume of the cavities of the middle ear on sound transmission],” in Problema reabilitatsii v otolaringologii. III plenum pravleniya Rossiyskogo obshchestva otolaringologov, 2003.

S. A. Nayda, "Formula serednogo vuha v normi. Vidbittya zvuku vid barabannoYi peretinki [The formula of the middle ear is normal. Reflection of sound from the tympanic membrane]," Akustichniy visnik, vol. 5, no. 3, pp. 46-51, 2002.

W. Darlid, "Estimating bone conduction transfer function using optoacoustic emissions," The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 114, no. 2, pp. 907-917, 2003, DOI: https://doi.org/10.1121/1.1582436.

K. V. Frolov, I. F. Goncharovich and P. P. Lihnov, Infrazvuk, vibratsiya, cheloveek [Infrasound, vibration, man], М.: Mashinostroenie, 1996, p. 304.

G. Bekeshi, V.A. Rozenblit. Mekhanicheskiye svoystva ukha [The mechanical properties of the ear], London 1951, p.683-691.


Перелік посилань


 1. G. I. Mikhasev and I. L. Slavashevich, “Sobstvennyye chastoty kolebatel’noy sistemy srednego ukha posle total’noy rekontruktsii [Eigenfrequencies of the middle ear vibrational system after total reconstruction],” Bull. St. Petersbg. State Univ. Ser. 1. Math. Mech. Astron., no. 3, pp. 107–116, 2012.
 2. G. I. Mikhasev, M. A. Firsov, and V. P. Stnikov, “Modelirovaniye svobodnykh kolebaniy zvukoprovodyashchey sistemy rekonstruirovannogo srednego ukha [Modeling of free vibrations of the sound-conducting system of the reconstructed middle ear],” Russ. J. Biomech., no. 1, pp. 52–62, 2005, URL: http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/2329/%25C3.%25C8.+%25CC%25E8%25F5%25E0%25F1%25E5%25E2%252C+%25CC.%25C0.+%25D4%25E8%25F0%25F1%25EE%25E2%252C+%25C2.%25CF.+%25D1%25E8%25F2%25ED%25E8%25EA%25EE%25E2.+%25CC%25EE%25E4%25E5%25EB%25E8%25F0%25EE%25E2%25E0%25ED%25E8%25E5+%25F1%25E2%25EE%25E1%25EE%25E4%25ED%25FB%25F5+%25EA%25EE%25EB%25E5%25E1%25E0%25ED%25E8%25E9+%25E7%25E2%25F3%25.
 3. J. Flanagan, Analiz, sintez i vospriyatiye rechi [Analysis, synthesis and perception of speech]. 1968.
 4. H.-J. Beer et al., “Finite Element Modeling of the Human Eardrum and Applications,” in Middle ear mechanics in research and otosurgery, 1996, pp. 40–47.
 5. H.-J. Beer et al., “Modelling of Components of the Human Middle Ear and Simulation of Their Dynamic Behaviour,” Audiol. Neurotol., vol. 4, no. 3–4, pp. 156–162, 1999, DOI: 10.1159/000013835.
 6. S. А. Naida, “Matematicheskaya model’ srednego ukha cheloveka [Mathematical model of the middle ear of a person],” Electron. Commun., no. 15, pp. 49–50, 2002.
 7. S. А. Naida, “Chastotnyye kharakteristiki koeffitsiyenta davleniya slukhovymi kostochkami i akusticheskogo refleksa [Frequency characteristics of the pressure coefficient of the auditory ossicles and acoustic reflex],” Electron. Commun., no. 19, pp. 11–16, 2003.
 8. V. S. Didkovskyi, S. A. Naida, O. A., Zubchenko, “Technique for Rigidity Determination of the Materials for Ossicles Prostheses of Human Middle Ear,” Radioelectronics and Communications Systems, 2015, V. 58, No. 3, pp. 134-138, DOI: 10.3103/S073527271503005X
 9. V. S. Didkovskyi, S. A. Naida, “Building-up principles of auditory echoscope for diagnostics of human middle ear,” Radioelectronics and Communications Systems, 2016, V. 59, No. 1, pp. 39-46. DOI: 10.3103/S0735272716010039.
 10. O. N. Borisenko, Y. A. Sushko, I. A. Srebnyak, and G. S. Serbin, “Vliyaniye izmeneniya ob"yema polostey srednego ukha na peredachu zvuka [The effect of changes in the volume of the cavities of the middle ear on sound transmission],” in Problema reabilitatsii v otolaringologii. III plenum pravleniya Rossiyskogo obshchestva otolaringologov, 2003.
 11. S. A. Nayda, "Formula serednogo vuha v normi. Vidbittya zvuku vid barabannoYi peretinki [The formula of the middle ear is normal. Reflection of sound from the tympanic membrane]," Akustichniy visnik, vol. 5, no. 3, pp. 46-51, 2002.
 12. W. Darlid, "Estimating bone conduction transfer function using optoacoustic emissions," The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 114, no. 2, pp. 907-917, 2003, DOI: https://doi.org/10.1121/1.1582436.
 13. K. V. Frolov, I. F. Goncharovich and P. P. Lihnov, Infrazvuk, vibratsiya, cheloveek [Infrasound, vibration, man], М.: Mashinostroenie, 1996, p. 304.
 14. G. Bekeshi, V.A. Rozenblit. Mekhanicheskiye svoystva ukha [The mechanical properties of the ear], London 1951, p.683-691.


Copyright (c) 2019 Гарасюк А. О., Дідковський В. С.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2523-4447
e-ISSN: 2523-4455