DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.mea.207787
Зображення обкладинки

Розрахунок віртуальної щільності хмари на основі перетворення Фур’є

Oleksii Hennadiiovych Zbronskyi, Kateryina Serhiivna Klen, Valerii Yakovlevych Zhuikov

Анотація


В наведеній статті запропоновано методику визначення віртуальної щільності хмари з метою прогнозування потужності на виході сонячних панелей на певному інтервалі часу. Розглядається випадок, коли лінійна швидкість руху хмари значно більша за швидкість Сонця, яка визначається його кутовим переміщенням. Для розрахунку віртуальної щільності хмари застосовується метод прямого та зворотного дискретного перетворення Фур’є. Побудовано тривимірну модель хмари за даними її віртуальної щільності.


Ключові слова


сонячна електростанція; відбір максимальної потужності; перетворення Фур’є; віртуальна щільність

Повний текст:

PDF

Перелік посилань для Cited-By Linking


"Rozvytok vidnovlyuvanyh dzherel enerhiyi v Ukrayini [Development of renewable energy sources in Ukraine]," [Online]. Available: http://energymagazine.com.ua/wpcontent/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukraini.pdf. [Accessed 07 february 2019].

V. J. Zhuikov, L. M. Lukianenko, D. A. Mykolaiets, K. S. Osypenko, A. O. Steliuk, T. O. Tereshchenko and J. S. Yamnenko, Pidvyshchennya efektyvnosti system z vidnovlyuvanymy dzherelamy enerhiyi [Increasing the efficiency of systems with renewable energy sources], Kyiv: Igor Sikorsky KPI, 2018, p. 365.

B. Zhalnin, M. Kagan and A. Naumov, "Vidchiznyana kosmichna energetika: vchora, sogodni, zavtra [Domestic space energy: yesterday, today, tomorrow]," Electronics Science Technology Business, vol. 2, 2016.

K. S. Osypenko, "Vyznachennya virtualnoyi shchilnosti khmar iz zastosuvannyam metodu zvorotnoho peretvorennya [Determination of virtual density of clouds with the use of the method of inverse transformation]," Electronics and communication, vol. 22, no. 3 (98), pp. 55 - 60, 2017. DOI: 10.20535/2312-1807.2017.22.3.103844

D. N. Karamov, "Matematicheskoe modelirovanie solnechnoy radiatsii s ispolzovaniem mnogoletnih meteorologicheskih ryadov, nahodyaschihsya v otkryitom dostupe," Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering, vol. 328, no. 6, pp. 28 - 37, 2017.

Pyrometer, "Wikipedia," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrometer. [Accessed 17 April 2020].

O. G. Zbronskyi, Modeling the virtual density of clouds, Kyiv, 2020, p. 75.

R. J. Marks II, Handbook of Fourier Analysis & Its Applications, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 744. ISBN: 978-0195335927

"Laboratory for Renewable Energy Systems (LARES) of University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing," [Online]. Available: https://www.lares.fer.hr. [Accessed 19 May 2019].

M. I. Stadnyk, O. O. Rubanenko and S. V. Bondarenko, "Viznachennya rivnya generatsiyi elektroenergiyi na sonyachniy elektrostantsiyi vIdnosno yiyi vstanovlenoyi potuzhnosti [Determining the level of electricity generation at a solar power plant relative to its installed capacity]," Technology, energy, transport agro-industrial complex, no. 3 (95), pp. 213 - 220, 2016.


Перелік посилань


  1. "Rozvytok vidnovlyuvanyh dzherel enerhiyi v Ukrayini [Development of renewable energy sources in Ukraine]," [Online]. Available: http://energymagazine.com.ua/wpcontent/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukraini.pdf. [Accessed 07 february 2019].
  2. V. J. Zhuikov, L. M. Lukianenko, D. A. Mykolaiets, K. S. Osypenko, A. O. Steliuk, T. O. Tereshchenko and J. S. Yamnenko, Pidvyshchennya efektyvnosti system z vidnovlyuvanymy dzherelamy enerhiyi [Increasing the efficiency of systems with renewable energy sources], Kyiv: Igor Sikorsky KPI, 2018, p. 365.
  3. B. Zhalnin, M. Kagan and A. Naumov, "Vidchiznyana kosmichna energetika: vchora, sogodni, zavtra [Domestic space energy: yesterday, today, tomorrow]," Electronics Science Technology Business, vol. 2, 2016.
  4. K. S. Osypenko, "Vyznachennya virtualnoyi shchilnosti khmar iz zastosuvannyam metodu zvorotnoho peretvorennya [Determination of virtual density of clouds with the use of the method of inverse transformation]," Electronics and communication, vol. 22, no. 3 (98), pp. 55 - 60, 2017. DOI: 10.20535/2312-1807.2017.22.3.103844
  5. D. N. Karamov, "Matematicheskoe modelirovanie solnechnoy radiatsii s ispolzovaniem mnogoletnih meteorologicheskih ryadov, nahodyaschihsya v otkryitom dostupe," Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering, vol. 328, no. 6, pp. 28 - 37, 2017.
  6. Pyrometer, "Wikipedia," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrometer. [Accessed 17 April 2020].
  7. O. G. Zbronskyi, Modeling the virtual density of clouds, Kyiv, 2020, p. 75.
  8. R. J. Marks II, Handbook of Fourier Analysis & Its Applications, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 744. ISBN: 978-0195335927
  9. "Laboratory for Renewable Energy Systems (LARES) of University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing," [Online]. Available: https://www.lares.fer.hr. [Accessed 19 May 2019].
  10. M. I. Stadnyk, O. O. Rubanenko and S. V. Bondarenko, "Viznachennya rivnya generatsiyi elektroenergiyi na sonyachniy elektrostantsiyi vIdnosno yiyi vstanovlenoyi potuzhnosti [Determining the level of electricity generation at a solar power plant relative to its installed capacity]," Technology, energy, transport agro-industrial complex, no. 3 (95), pp. 213 - 220, 2016.


Copyright (c) 2020 Збронський О. Г., Клен К. С., Жуйков В. Я.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2523-4447
e-ISSN: 2523-4455