Моделювання та аналіз сигналів біонанопорового секвенування ДНК для виявлення генетичних мутацій

Основний зміст сторінки статті

Ірина М. Євдощенко
к.т.н. доц. Катерина Олегівна Іванько
к.т.н. доц. Наталія Георгіївна Іванушкіна
Вішвеш Кулкарні

Анотація

Робота присвячена розвитку методів цифрової обробки геномних сигналів, які представляють собою дані щодо будови ДНК, з метою використання методів обробки сигналів до задачі аналізу геномних даних. За фрагментами послідовностей нуклеотидів змодельовано сигнали іонного струму крізь біологічну нанопору при секвенції ДНК для випадків норми, точкових мутацій, вставки та видалення ділянки ДНК. Модельні сигнали іонного струму у білковій нанопорі отримано на основі реальних послідовностей нуклеотидів з атласів ракового геному. В роботі використано кореляційний аналіз для визначення подібності сигналів нанопорового секвенування ДНК за допомогою функції взаємної кореляції між двома сигналами іонного струму крізь білкову нанопору, зокрема між сигналами у нормі та з наявністю мутації. За розташуванням максимуму взаємної кореляційної функції визначається тип мутації (інсерція або делеція), а також проводиться вирівнювання однакових нуклеотидних послідовностей за допомогою визначеного зсуву сигналу.


Проаналізовано застосування методів машинного навчання до класифікації геномних сигналів нанопорового секвенування ДНК.  Для визначення найкращих моделей класифікації застосовано алгоритми на основі дерев рішень, дискримінантного аналізу, методу опорних векторів, логістичної регресії, методу k-найближчих сусідів та ансамблевого навчання. Для різних методів машинного навчання визначено та порівняно точність класифікації на 4 класи: норма, точкова мутація (місенс або нонсенс), мутація делеції та інсерції декількох нуклеотидів. Показано, що результати застосування методів машинного навчання до проблеми класифікації сигналів нанопорового секвенування ДНК суттєво залежать від рівня шуму у зареєстрованих сигналах іонного струму крізь білкову нанопору та типу мутації. Найкращі результати класифікації отримано для методу опорних векторів. Застосування лінійної, квадратичної та кубічної функцій ядра показало високу точність вірно класифікованих сигналів – від 93 до 100%.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
[1]
І. М. Євдощенко, К. О. Іванько, Н. Г. Іванушкіна, і В. Кулкарні, «Моделювання та аналіз сигналів біонанопорового секвенування ДНК для виявлення генетичних мутацій», Мікросист., Електрон. та Акуст., т. 26, вип. 1, с. 217265–1 , Квіт 2021.
Розділ
Електронні системи та сигнали
Біографії авторів

Ірина М. Євдощенко, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Студентка магістратури

к.т.н. доц. Катерина Олегівна Іванько, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра електронної інженерії, доцент

к.т.н. доц. Наталія Георгіївна Іванушкіна, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра електронної інженерії, доцент

Вішвеш Кулкарні, Інженерна школа, Університет Ворика

Інженерна школа, доцент

Посилання

Hengyun Lu, Francesca Giordano, Zemin Ning. Oxford Nanopore MinION Sequencing and Genome Assembly, Genomics, Proteomics & Bioinformatics, Vol. 14, Issue 5, 2016, pp. 265-279, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gpb.2016.05.004.

D. R. Garalde, C. R. O'Donnell, R. D. Maitra, D. M. Wiberg, G. Wang and W. B. Dunbar, "Modeling the Biological Nanopore Instrument for Biomolecular State Estimation," in IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 21, no. 6, pp. 2038-2051, 2013, DOI: https://doi.org/10.1109/TCST.2012.2224349.

J. Kim, R. Maitra, K. D. Pedrotti and W. B. Dunbar, "A Patch-Clamp ASIC for Nanopore-Based DNA Analysis," in IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 7, no. 3, pp. 285-295, 2013, DOI: https://doi.org/10.1109/TBCAS.2012.2200893.

Nanoporovoe sekvenuvannya: na porozi tretʹoyi henomnoyi revolyutsiyi [Nanoporous sequencing: on the threshold of the third genomic revolution]. URL: https://biomolecula.ru/articles/nanoporovoe-sekvenirovanie-na-poroge-tretei-genomnoi-revoliutsii

Anastassiou, Dimitris. (2001). Genomic Signal Processing. Signal Processing Magazine, IEEE. 18. 8-20. DOI: https://doi.org/10.1109/79.939833.

Mendizabal-Ruiz G, Román-Godínez I, Torres-Ramos S, Salido-Ruiz RA, Vélez-Pérez H, Morales JA. Genomic signal processing for DNA sequence clustering. PeerJ. 2018 Jan 24;6:e4264. DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.4264. PMID: 29379686; PMCID: PMC5786891.

P. Dixit and G. I. Prajapati, "Machine Learning in Bioinformatics: A Novel Approach for DNA Sequencing," 2015 Fifth International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies, Haryana, 2015, pp. 41-47, DOI: https://doi.org/10.1109/ACCT.2015.73.

J. Chen and S. T. c. Wang, "Nanotechnology for genomic signal processing in cancer research - A focus on the genomic signal processing hardware design of the nanotools for cancer ressearch," in IEEE Signal Processing Magazine, vol. 24, no. 1, pp. 111-121, Jan. 2007, DOI: https://doi.org/10.1109/MSP.2007.273064

P. Qiu, Z. J. Wang and K. j. R. Liu, "Genomic processing for cancer classification and prediction - Abroad review of the recent advances in model-based genomoric and proteomic signal processing for cancer detection," in IEEE Signal Processing Magazine, vol. 24, no. 1, pp. 100-110, Jan. 2007, DOI: https://doi.org/10.1109/MSP.2007.273063.

Ravichandran Lakshminarayan et al.. (2011). Waveform Mapping and Time-Frequency Processing of DNA and Protein Sequences. Signal Processing, IEEE Transactions on. 59. 4210 - 4224. DOI: https://doi.org/10.1109/TSP.2011.2157915.

S. Deng, Z. Chen, G. Ding and Y. Li, "Prediction of protein coding regions by combining Fourier and Wavelet Transform," 2010 3rd International Congress on Image and Signal Processing, Yantai, 2010, pp. 4113-4117, DOI: https://doi.org/10.1109/CISP.2010.5648065.

T. Meng et al., "Wavelet Analysis in Current Cancer Genome Research: A Survey," in IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, vol. 10, no. 6, pp. 1442-14359, 2013, DOI: https://doi.org/10.1109/TCBB.2013.134.

David Stoddart et al. Single-nucleotide discrimination in immobilized DNA oligonucleotides with a biological nanopore//Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, 106 (19), pp.7702-7707. DOII: https://doi.org/10.1073/pnas.0901054106

Kim, Bong-Hyun & Yu, Kijin & Lee, Peter. (2019). Cancer classification of single cell gene expression data by neural network. Bioinformatics (Oxford, England). 36. DOI: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btz772.

Rockwood AL, Crockett DK, Oliphant JR, Elenitoba-Johnson KS. Sequence alignment by cross-correlation. J Biomol Tech. 2005; 16(4):453-458. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2291754 PMID: 16522868

Single-channel recording /edited by Bert Sakmann and Erwin Neher. - Springer. - 705 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1229-9

Bindal, N., Forbes, S.A., Beare, D. et al. COSMIC: the catalogue of somatic mutations in cancer. Genome Biol 12, P3 (2011). DOI: https://doi.org/10.1186/1465-6906-12-S1-P3

The Cancer Genome Atlas Program. URL: https://www.cancer.gov/about-nci/organization/ccg/research/structural-genomics/tcga

Genomic Data Commons Data Portal. URL: https://portal.gdc.cancer.gov/

Ï. B. AYDÏLEK, "Examining Effects of the Support Vector Machines Kernel Types on Biomedical Data Classification," 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 2018, pp. 1-4, DOI: https://doi.org/10.1109/IDAP.2018.8620879.

A. David and B. Lerner, "Pattern classification using a support vector machine for genetic disease diagnosis," 2004 23rd IEEE Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel, Tel-Aviv, Israel, 2004, pp. 289-292, DOI: https://doi.org/10.1109/EEEI.2004.1361148.

Alessio Fragasso, Sonja Schmid, and Cees Dekker, "Comparing Current Noise in Biological and Solid-State Nanopores," ACS Nano 2020, 14 (2), 1338-1349, DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.9b09353

Shengfa Liang, Feibin Xiang, Zifan Tang, Reza Nouri, Xiaodong He, Ming Dong, Weihua Guan, "Noise in nanopore sensors: Sources, models, reduction, and benchmarking," Nanotechnology and Precision Engineering, Volume 3, Issue 1, 2020, Pages 9-17, DOI: https://doi.org/10.1016/j.npe.2019.12.008.

Wen, C., Zeng, S., Zhang, Z., Hjort, K., Scheicher, R. et al. On nanopore DNA sequencing by signal and noise analysis of ionic current. Nanotechnology, 27: 215502, 2016. DOI: https://doi.org/10.1088/0957-4484/27/21/215502

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають