Аналіз можливості використання пристрою для контролю стану рейки із нестандартним встановленням сканеру

Основний зміст сторінки статті

Ілля Костянтинович Шаповалов
PhD Дмитро Володимирович Паренюк
к.т.н. доц. Катерина Сергіївна Дрозденко
Володимир П. Міщенко

Анотація

На даний момент потяги є одним із найшвидших та найпотужніших засобів транспортування та пересування по суші, який відіграє значну роль у сталому економічному розвиткові сучасного світу. Для використання вказаного транспорту потрібно забезпечити безперебійне та надійне пересування потягів по якісно вкладеним та надійним коліям. Залізничні колії необхідні для руху поїздів, і складаються з рейок, опор, шпал і дорожнього полотна для розподілу навантаження поїзда. Рейки постійно підлягають дії пошкоджуючих факторів – тертя об колеса потягів, дій ваги потягів та погодних факторів. Ці фактори суттєво впливають на максимально можливий термін експлуатації як рейкового, так і рухомого складу. Рейки постійно піддаються дії навантаження внаслідок тертя об колеса поїзда, теплової зміни довжини, а також дефекти рейки можуть виникати через корозію, викликану зовнішнім середовищем чи пошкодження під час виробництва або експлуатації (механічним чи термічним).


Саме тому в даній роботі  було розглянуто можливість застосування пристрою для контролю стану рейки із нестандартним (боковим) встановленням п’єзоелектричного датчика. Застосування даного сканеру спрямоване на зменшення ризиків використання на залізничних шляхах однониткових дефектоскопів, що мають систему фіксації на рейці у вигляді двох реборд. Також використання зазначеного пристрою дає змогу отримати новий кваліфікаційний критерій цілісності рейки, яка розміщена у залізничному полотні, а саме наявність сигналу від протилежної грані головки рейки, котрий окрім можливого виявлення дефекту 30В.1-2(ГД) або 113 дає змогу також реєструвати розвинені дефекти шийки рейки, що переходять у її головку і реалізується шляхом прозвучування головки рейки  лінійної ділянки колії у поперечному напрямі (від робочої до неробочої грані).


Було досліджено особливості використання круглих ультразвукових перетворювачів різних частот, що показало неможливість використання перетворювачів частотою 10 МГц. Під час проведення дослідів було виконано серію із 50 вимірювань – по 10 на кожен із 5 застосовуваних датчиків. Товщина рейки у точці встановлення складала 71 мм. Вимірювання виконувались на 10 різних точках рейки Р-50 у 10 різних точках робочої грані головки рейки, де вимірювались умовні значення підсилення, що досягається при перетині донним сигналом рівня 50% висоти екрану та товщина головки рейки (її глибина).


У роботі представлені статистичні результати оцінки отриманих експериментальних значень товщини рейки та відповідних їм рівнів підсилення — отримані чисельні значення експериментів було оцінено шляхом встановлення відповідності розподілу у тестових групах нормальному законові із використанням методу Шапіро-Вілка та графічного аналізу, із подальшим статистичним аналізом із використанням параметричного методу — t-критерію Стьюдента. Проведений аналіз показав можливість отримання бажаних результатів (а саме сигналу від протилежної сторони головки рейки) та використання такого встановлення сканеру для виявлення дефектів             30В.1-2(ГД) або 113 по європейському стандартові. Було виявлено наявність статистично значимих відмінностей при проведені контролю датчиками різної частоти та різними датчиками однієї частоти (що актуально лише для 5 МГц). Визначена різниця між максимальним і мінімальним середнім у тестові групі виміряним значенням товщини рейки склала 0,06 мм, а між рівнями підсилення – 17 дБ.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
[1]
І. К. Шаповалов, Д. В. Паренюк, К. С. Дрозденко, і В. П. Міщенко, «Аналіз можливості використання пристрою для контролю стану рейки із нестандартним встановленням сканеру », Мікросист., Електрон. та Акуст., т. 27, вип. 2, с. 263459–1, Сер 2022.
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

S.-G. Kwon, T.-G. Lee, S.-J. Park, J.-W. Park, and J.-M. Seo, “Natural Rail Surface Defect Inspection and Analysis Using 16-Channel Eddy Current System”, Applied Sciences, vol. 11, no. 17, p. 8107, Aug. 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/app11178107.

S. Y. Sokolov, «Zur Frage der Fortpflanzung ultra-akustischer Schwingungen in verschiedenen Korpern [On the question of the propagation of ultra-acoustic vibrations in different bodies]», «Elektrische Nachrichten-Technik», vol 11, pp 454–461, 1929.

V. P. Radko і V. O. Troitskyi, «Akustychnyi kontrol [Acoustic control]», Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: elektronna versiia. NAN Ukrainy [NAS of Ukraine], 2001, [Online]. Available at: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=43558.

A. Dey, J. H. Kurz, and L. Tenczynski, “Detection and evaluation of rail defects with non-destructive testing methods”, in 9th World Conference on Non-Destructive Testing (WCNDT 2016), Munich, Germany. 13-17 June 2016. URL: https://www.ndt.net/search/docs.php3?id=19511

V. A. Troickij, Kratkoe posobie po kontrolyu kachestva svarnyh soedinenij [Quick guide to quality control of welded joints]. Kyiv: Phoenix, 2006.

A. A. Markov and D. A. Shpagin, Ultrazvukovaya defektoskopiya relsov [Ultrasonic flaw detection of rails]. SpB: «Obrazovanie - kultura», 1999.

U. Service, «UDS2-73 Ultrasonic Double Rail Flaw Detector», UDS2-73, 2014. URL: http://ultracon-service.com.ua/index.php/en/our-devices/item/31-uds2-73-ultrasonic-rail-flaw-detector-en.

U. Service, «UDS2-77 Ultrasonic Single Rail Flaw Detector», 2014. URL: http://ultracon-service.com.ua/index.php/en/our-devices/item/91-uds2-77-ultrasonic-single-rail-flaw-detector.

P. Solutions, «Defektoskop vihretokovyj portativnyj VD3-81 [Portable eddy current flaw detector VD3-81]», 2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=14hWAFKBvFI.

U. Service, «EDDYCON C Eddy Current Flaw Detector», 2014. URL: http://www.ultracon-service.com.ua/index.php/en/our-devices/item/44-eddy-current-flaw-detector-eddycon-c.

D. Pareniuk and I. Shapovalov, «Ohliad zon kontroliu reiky pry nestandartnomu vstanovlenni skaneru [Inspection of rail control zones with non-standard installation of the scanner]», in Proceedings of the 14th International scientific and practical conference, 2022, pp 151–155, [Online]. Available at: https://sci-conf.com.ua/xiv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-13-15-07-2022-chikago-ssha-arhiv/.

R. M. Halahan, Teoretychni osnovy ultrazvukovoho neruinivnoho kontroliu [Theoretical foundations of ultrasonic non-destructive testing]. Kyiv: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2019.

V. V. Rybkin, A. M. Orlovskyi, M. I. Umanov, R. Markul, and P. Panchenko, Klasyfikatsiya ta kataloh defektiv i poshkodzhenʹ elementiv strilochnykh perevodiv na zaliznytsyakh Ukrayiny. TSP-0284. Klasyfikatsiya ta kataloh defektiv i poshkodzhenʹ reyok na zaliznytsyakh Ukrayiny. TSP-0285. [Classification and catalog of defects and damage to switch elements on railways of Ukraine. CPU-0284. Classification and catalog of rail defects and damage on Ukrainian railways. CPU-0285.], K. : Inpres, 2013.

UIC, UIC Code Rail Defects. 2002.

U. Service, «UD3-71 Flaw Detector for Ultrasonic Testing of Rails and Welds», UD3-71 Flaw Detector, 2014. URL: http://www.ultracon-service.com.ua/index.php/en/our-devices/item/92-ud3-71-flaw-detector-for-ultrasonic-testing-of-rails-and-welds.

U. Service, «SO-3R calibration block», Ultrasonic Calibration Blocks, 2014. URL: http://www.ultracon-service.com.ua/index.php/en/component/k2/item/105-so-3r-calibration-block

P. Sedgwick, «A comparison of parametric and non-parametric statistical tests.», BMJ, vol 350, p h2053, Apr. 2015, DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.h2053.

D. G. Altman і J. M. Bland, «Parametric v non-parametric methods for data analysis», BMJ, vol 338, 2009, DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.a3167.

D. Pareniuk, «Method of evaluation of the minimal sample size for acoustical signal therapy monitored via electroencephalographic activity of human brain», ScienceRise, no 2, pp 75–82, 2021, DOI: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.001736.

A. Nabou, M. D. Laanaoui, M. Ouzzif, і M. houssaini, Shapiro-Wilk Test to Detect The Routing Attacks In MANET. 2021. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-473896/v1

Student, «The Probable Error of a Mean», Biometrika, vol 6, no 1, pp 1–25, Apr. 1908, DOIi: https://doi.org/10.2307/2331554.

D. V. Pareniuk, A. V. Pareniuk, K. S. Drozdenko, and S. A. Naida, «Study of the Combined Effect of Stress Factor and Musical Signal on the Psychophysical State of Human», Mikrosystemy, Elektron. ta Akust., vol 9, no 26, 2021, DOI https://doi.org/10.20535/2523-4455.mea.228179.

K. Drozdenko et al., «The Influence of a Low-Frequency Musical Fragment on the Neural Oscillations», Arch. Acoust., vol 47, no 2, pp 169–179, 2022, DOI: https://doi.org/10.24425/aoa.2022.141647.