Застосування методу активної компенсації хроматичної дисперсії для підвищення пропускної здатності волоконно-оптичного лінійного тракту

Основний зміст сторінки статті

Ivan-Viacheslav Oleksanrovych Serhiienko

Анотація

Запропоновано метод активної компенсації хроматичної дисперсії у волоконно-оптичному лінійному тракті. Метод основано на використанні особливостей динамічного розширення спектру ґенерованого оптичним передавачем імпульсу безпосередньо на вході у волокно. Це дозволяє використати ґраничні можливості системи передачі для досягнення максимальної довжини реґенераційної ділянки без застосування пасивних пристроїв компенсації дисперсії, які потребують додаткових оптичних підсилювачів. Для математичного моделювання використано імпульси супергаусової форми.

Бібл. 7, рис. 5.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
[1]
I.-V. O. Serhiienko, «Застосування методу активної компенсації хроматичної дисперсії для підвищення пропускної здатності волоконно-оптичного лінійного тракту», Мікросист., Електрон. та Акуст., т. 22, вип. 5, с. 54–62, Лис 2017.
Розділ
Телекомунікації та захист інформації
Біографія автора

Ivan-Viacheslav Oleksanrovych Serhiienko, Державний університет телекомунікацій

старший викладач кафедри Телекомунікаційних технологій

Посилання

Vlasov, O. M.; Ometsynska, N. V.; Serhiienko I.-V. V., «PIdvyschennia propusknoi spromozhnostI volokonno-optichnykh lInIinikh traktIv na odnomodovykh svItlovodakh [Increasing the bandwidth of fiber-optic linear paths on single-mode fiber optics],» in Materials of the VІІ scientific conference DUIKT "Modern trends in technology development in infocommunications and education", Kharkiv, 2010.

Katok, V. B.; Ometsynska, N. V., «Novi pIdhody do kompensatsIi hromatichnoi dispersIi v lInIinyh traktah VOLZ [New approaches to the compensation of chromatic dispersion in the linear paths of fiber optics],» Electronics and Communcations, vol. 13, no. 1, pp. 185-188, 2008.

Sergijenkо, I.-V.; Оmеtsyns’kа, N. V., "Optimal values of chirp parameter of optical transmitters to compensation of the chromatic dispersion in tracts," in Materials of the 6th International Youth Scientific and Technical Conference "Modern Problems of Radio Engineering and Telecommunications "RT-2010 ", Sevastopil, 2010.

D. Marcuse, "Pulse distortion in single-mode fibers. 3: Chirped pulses," Applied Optics, vol. 20, no. 20, pp. 3573-3579, 1981. DOI: 10.1364/AO.20.003573

D. Anderson; M. Lisak, "Propagation characteristics of frequency-chirped super-Gaussian optical pulses," Optics Letters, vol. 11, no. 9, pp. 569-571, 1986. DOI: 10.1364/OL.11.000569

Yonggyoo Kim; Hanlim Lee; Jaehoon Lee; Jaeho Han; T. W. Oh; Jichai Jeong, "Chirp characteristics of 10-Gb/s electroabsorption modulator integrated DFB lasers," IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 36, no. 8, pp. 900-908, 2000. DOI: 10.1109/3.853536

G. P. Agraval, Fiber-Optic Communication Systems, 2nd Edition ed., John Wiley & Sons, Inc., 1997.