Том 19, № 5 (2014)

Зміст

Твердотільна електроніка

Аналіз одно - і трьохвимірного розподілу електричного потенціалу в польовому транзисторі на основі кремнієвого нанопроводу покритого порфірином PDF (English)
Д. С. Боділовська 9
Добротність перелаштовуваного екранованого циліндричного метало-діелектричного резонатора, обумовлена діелектричними втратами PDF (English)
В. А. Казміренко, К. Г. Савін, Ю. В. Прокопенко 14
Характеристики частотної перебудови та випромінювання перестроюваної кільцевої дієлектричної резонансної антени PDF (English)
Ю. В. Прокопенко, А. О. Волошин 17
Оцінка якості фотоелектричних перетворювачів на структурах з p-n переходом PDF (Русский)
В. Л. Самотовка 22

Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

Імпульсні транспортні властивості трінітрідів PDF (Русский)
К. К. Боль, В. А. Москалюк 26
Моделювання темплетних наноструктур PDF
О. В. Семеновська, Н. М. Ляхова, В. І. Осінський, Н. О. Суховій, О. М. Фалєєва, Володимир Іванович Тимофєєв 32

Cилова електроніка

Збудження резонансної нагрузки синусоідальною напругою син-тезованою багатовекторним методом знижує втрати і підвищує надійність PDF (English)
А. Тишко 37

Електронні системи

Метод аналізу квазіоптимальних топологій мереж на кристалі PDF (English)
О. Ю. Романов 53

Біомедичні прилади та системи

Використання перетворення Карунена-Лоева для аналізу МРТ-зображень людини PDF
А. О. Попов, І. Е. Крашений, Х. Рамірез, Х. М. Горріз 57
Передатна функція завитки внутрішнього вуха людини. Частина 2 PDF (Русский)
Світлана Андріївна Луньова, Віталій Семенович Дідковський, С. С. Калінін 63
Ефективна площа поверхні карт розподілу щільності струму PDF (English)
А. О. Попов, Є. А. Удовиченко, I. A. Чайковський 68
Застосування теплобачення в діагностиці судинних патологій PDF (Русский)
В. О. Данілова, В. В. Шликов 73

Акустичні прилади та системи

Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнту лінійного розширення внутрішнього шару при ФТА перетворенні PDF
Oleksii Viktorovych Bogdanov 76
Про один метод розрахунку частотної характеристики чутливості сферичного п'єзокерамічного гідрофону PDF (Русский)
Олег Миколайович Петріщев, І. В. Кандрачук, Д. Д. Новак, О. В. Коржик 81
Дослідження закономірностей формування хвильових полів у пружному стрижні джерелами шумів акустичної емісії. Частина 3. Випромінення осесімметричних хвиль Похгаммера-Крі полями когерентних джерел шумів акустичної емісії PDF (Русский)
В. В. Карпусь 88
Розв’язок задачі про власні вісесиметричні коливання кругової пластинки, товщина якої зменшується від центру по увігнутій параболі PDF (Русский)
Кирилл Александрович Трапезон 98
Методика розрахунку передатних характеристик п’єзокерамічного перетворювача у режимі випромінювання ультразвукових хвиль. Частина 2. Розрахунок коефіцієнта механоакустичного перетворення в режимі збудження нормальних хвиль Лемба PDF (Русский)
Олег Миколайович Петріщев, М. И. Романюк 107

Теорія сигналів та систем

Оптимізація параметрів алгоритму ослаблення пізньої реверберації PDF (English)
Ольга Миколаївна Ладошко, Аркадій Миколайович Продеус 43

Методи та засоби обробки сигналів і зображень

Про контрастно-частотну характеристику системи технічного зору, побудованої на КМОН- і ПЗЗ сенсорах зображення PDF (English)
А. Й. Старинська, О. В. Терлецький 48

Системи телекомунікацій зв'язку та захисту інформації

Етапи розвитку сучасних мережних технологій та приклад створення енергетично-ефективного мультимедійного сервісу на основі мікрокомп’ютерного вузла PDF
А. О. Лунтовський, І. В. Мельник, М. С. Шикова 121