DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2023.28.2

Опубліковано: 2023-08-31

Мікромініатюрні сенсори тиску на основі діодних структур

Владислав Анатолійович Клименко, к.т.н. с.н.с. Тетяна Вікторівна Семікіна

272760.1-272760.10

Дослідження характеристик згорткової нейронної мережі на мікроконтролері ESP32-CAM

Ростислав Дмитрович Шаруєв, к.т.н. доц. Павло Васильович Попович

277487.1-277487.7

Метод попередньої обробки ЕКГ сигналів для виявлення пізніх потенціалів передсердь та шлуночків

Антон Володимирович Мневець, к.т.н. доц. Наталія Георгіївна Іванушкіна

281741.1-281741.13