Том 20, № 1 (2015)

Зміст

Твердотільна електроніка

Дослідження електролітів ТОПЕ методами імпедансної спектроскопії (огляд) PDF (English)
Ірина Бродніковська 9
Механізми поляризації у термостабільній БЛТ кераміці на надвисоких частотах Частина 1: Особливості «жорстких» параелектриків PDF (English)
Юрій Вікторович Діденко, Юрий Михайлович Поплавко 18
Вимірювання НВЧ параметрів діелектричних матеріалів методом тонкого діелектричного резонатора PDF
Віталій Іванович Молчанов, Валерій Маркович Пашков, Дмитро Дмитрович Татарчук, Антон Сергійович Франчук 23

Cилова електроніка

Схемотехнічне моделювання мемристора в середовищі MicroCap PDF
В. Г. Артюхов, И. В. Коноваленко 27

Біомедичні прилади та системи

Взаємна інформація між активністю мозку та серця перед епілептичним нападом PDF
Олег Юрійович Панічев, Антон Попов, М. А. Жуков, В. І. Харитонов 36
Віртуальний фантом сцинтиграфічного зображення нирки з 99mTc-ДМСА PDF (Русский)
Николай Александрович Николов, Дмитрий Александрович Супрунюк 42
Підвищення завадостійкості передачі біотелеметричних даних PDF
Тетяна Олександрівна Терещенко, Юлія Сергіївна Ямненко, Юрій Хохлов Хохлов 50

Акустичні прилади та системи

Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами (частина 2) PDF
Олексий Володимирович Коржик, Олег Миколайович Петріщев, Наталия Владимировна Богданова 57
Теплові поля силових конструкцій циліндричних п'єзокерамічних електроакустичних перетворювачів PDF
Олександр Іванович Дрозденко 65
Розрахунок передатних характеристик п'єзоелектричного перетворювача в режимі прийому ультразвукових хвиль. Частина 2. Розрахунок частотної характеристики приймача PDF (Русский)
М. Романюк, Олег Миколайович Петріщев 78
RLC - модель акустичного імпедансу бреггівського відбивача PDF (English)
Андрій Ігорович Зазерін, Анатолій Тимофі́йович Орлов, А. В. Богдан 90
Варіант методу симетрії при дослідженні коливань кругової пластинки з лінійно-змінною товщиною PDF (Русский)
Кирилл Александрович Трапезон, А. Г. Трапезон 98
Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнту температуропровідності внутрі-шнього шару при ФТА перетворенні PDF
Oleksii Viktorovych Bogdanov 73

Інформаційні системи та технологіі

Алгоритм генерації завдань для адаптивного тестування на основі структурних чисел PDF
Олена Олегівна Абакумова, Артем Моргун 109

Системи телекомунікацій зв'язку та захисту інформації

Шляхи збільшення корисного об'єму стеганоконтейнера за рахунок штучного «зашумлення» PDF (Русский)
Ганна Григорівна Власюк, А. А. Мужайло, Ю. Г. Савченко 114