Опубліковано: 2011-03-28

Отримання тонкоплівкових гетероструктур методом гарячих стінок та дослідження механізмів струмоперенесення

Н.В. Ярошенко, Т.В. Семикіна, Ю.Н. Бобренко, Л.Н Шмирьова, В.М. Комащенко, В. Пашкович, Р. Мінікаев

28-33

Діелектричні характеристики композиційних матеріалів на основі вуглецю

А.В. Мачулянский, Д.Д. Татарчук, О.В. Теличкіна, Т.Л. Волхова

39-41

Вплив умов травлення на формування регулярної пористої структури напівпровідників А3В5

Є.А. Сичикова, В.В. Кидалов, Г.А. Сукач, А.І. Кирилаш, А.А. Коноваленко

42-45

Обробка вхідних даних у мультимодальних додатках

А.Г. Кисельова, Г.Д. Кисельов, А.А. Сергеєв, А.В. Шалагінов

86-92

Радіочастотна протипухлинна терапія тварин з карциносаркомою Уокер-256

В.Є. Орел, М.О. Ніколов, І.І. Дзятковська, А.В. Романов, Н.М. Дзятковська, О.Ю. Ярошенко, А.В. Макаренко

110-114

Аналіз моделі управління програмним проектом

М.В. Дідковська, В.О. Мачулянський

175-179